El Nostre Catàleg       93 457 50 26      info@videoparking.barcelona

Avís Legal

Aquest Avís Legal (d’ara endavant, “l’Avís Legal”) regeix l’accés i la utilització del lloc web accessible a través del nom de domini www.videoparking.barcelona i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc web”). El simple accés al Lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del mateix (d’ara endavant, “l’Usuari”). En cas de no estar d’acord amb aquest Avís Legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació d’aquest Avís Legal l’Usuari manifesta:

  • Que ha llegit, entén i accepta l’aquí exposat.
  • Que és major d’edat.

Informació general del Lloc web

A continuació s’ofereix la informació general del Lloc web:

Titular: Segurparking, S.L. (d’ara endavant referit pel seu nom comercial, “VIDEOPARKING”).

Seu i establiment: C/Aragó, 355 – 08009 – Barcelona

N.I.F.: B61433090

E-mail: info@videoparking.barcelona

Telèfon: 93 457 50 26

Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 30102, foli 0180, fulla 64674, inscripció 3.

Accés al Lloc web

El simple accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web

El Lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, VIDEOPARKING només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç als mateixos amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, pot comunicar-lo a VIDEOPARKING.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre VIDEOPARKING i els responsables o titulars d’aquests, així com tampoc la recomanació o promoció dels Llocs Enllaçats i/o els seus continguts per part de VIDEOPARKING. Tret que s’indiqui expressament el contrari en el Lloc web, VIDEOPARKING no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys i perjudicis que aquests puguin produir a l’Usuari o a qualsevol tercer.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc web entenent per aquests, a títol merament enunciatiu però no exhaustiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de VIDEOPARKING o de tercers licenciadores, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials i altres signes distintius publicats en el Lloc web són titularitat de VIDEOPARKING o de tercers cedents i/o licenciadores, sense que pugui entendre’s cedit a l’Usuari cap dret sobre aquests.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint aquest Avís Legal en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

Legislació aplicable

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola.