El Nostre Catàleg       93 457 50 26      info@videoparking.barcelona

Política de privacitat

Responsable

El Responsable del tractament de les dades recaptades per mitjà d’aquest Lloc web és:

  • Segurparking, S.L (d’ara endavant, “VIDEOPARKING”)
  • C/Aragó 355 – 08009 – Barcelona
  • info@videoparking.barcelona

Finalitat

Les dades personals de l’Usuari d’aquest Lloc web es tractaran per a atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari, entre les quals tindrà la possibilitat de sol·licitar informació sobre preus. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és l’interès legítim de Vídeo pàrquing a donar resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta.

Destinataris

Les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals. També podran comunicar-se a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Aquests encarregats poden estar situats fora de l’Espai Econòmic Europeu, i en aquest cas Vídeo pàrquing haurà adoptat prèviament les garanties adequades.

Drets

L’Usuari pot exercir davant VIDEOPARKING els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició.

Per a l’exercici de tals drets l’usuari pot enviar la seva sol·licitud a VIDEOPARKING, C/Aragó, 355 – 08009 – Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic info@videoparking.barcelona.

En tot cas, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.